Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu: Utrzymanie działalności gospodarczej firmy AMEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , która na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znalazła się w trudnej sytuacji i odnotowała spadek obrotów.

Planowane efekty: Uzyskanie wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu:  191 255,34 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 191 255,34 zł

ameet-pl-projekty-unijne